Co je WWW - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

WWW

WWW

WWW je zkratka pro World Wide Web, což je systém pro přístup k informacím přes internet ve formě hypertextových dokumentů a dalších typů médií. World Wide Web byl vytvořen v roce 1989 britským vědcem Timem Berners-Lee a od té doby se stal základním nástrojem pro sdílení a získávání informací.

Webové stránky jsou přístupné prostřednictvím webových prohlížečů, jako jsou Chrome, Firefox, Safari a Edge a jsou identifikovány pomocí unikátní adresy známé jako URL (Uniform Resource Locator). Tyto stránky jsou propojeny hypertextovými odkazy, které umožňují uživatelům snadno navigovat mezi nimi.

Přestože termíny “internet” a “World Wide Web” jsou často používány zaměnitelně, nejsou totožné. Internet je globální síť spojující miliony počítačů, zatímco World Wide Web je služba, která funguje na internetu a poskytuje obsah ve formě webových stránek a aplikací.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!