Co je Vektor - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

Vektor

Vektor

Vektor, ve smyslu vektorového formátu, se vztahuje na typ grafického zobrazení založeného na matematických rovnicích a geometrických prvcích, jako jsou body, čáry, křivky a tvary. Tyto prvky jsou definovány pomocí matematických vztahů a umožňují, aby vektorové obrázky byly škálovatelné (zvětšovatelné) bez ztráty kvality.

Vektorové formáty, jako jsou SVG (Scalable Vector Graphics), AI (Adobe Illustrator) a EPS (Encapsulated PostScript), jsou ideální pro loga, ikony, typografické prvky a další grafické komponenty, které mohou vyžadovat častou změnu velikosti. Na rozdíl od rastrových (bitmapových) obrázků, které jsou složeny z pevného počtu pixelů a mohou při zvětšení ztrácet ostrost, vektorové obrázky zůstávají ostré a čisté bez ohledu na změnu velikosti, protože jsou přepočítávány na základě jejich vektorových vlastností.

Vektorové obrázky jsou také obvykle menší než rastrové obrázky, což je činí vhodnějšími pro použití na webu, kde je rychlost načítání důležitá.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!