Co je UX - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

UX

UX

UX, což je zkratka pro User Experience (uživatelská zkušenost), se vztahuje na celkový zážitek, který uživatelé mají při interakci s produktem, systémem nebo službou. Cílem UX designu je vytvořit snadno použitelné, přístupné a příjemné produkty, které splňují potřeby uživatele.

UX zahrnuje různé aspekty uživatelského dojmu:

  • Uživatelská přívětivost: Jak snadné a intuitivní je používání produktu nebo systému.
  • Užitečnost: Zda produkt nebo služba splňuje potřeby a očekávání uživatele.
  • Design: Estetický vzhled a pocit, který produkt poskytuje.
  • Přístupnost: Schopnost produktu sloužit co nejširšímu spektru uživatelů, včetně osob s postižením.
  • Interakce: Jak uživatelé komunikují s produktem a jaký typ odezvy od něj dostávají.
  • Celkový dojem: Emocionální reakce uživatele na produkt a celkový dojem z používání.

UX design je multidisciplinární oblast, která zahrnuje poznatky z psychologie, designu, výzkumu, inženýrství a dalších oborů. Dobře navržené UX vede k vyšší spokojenosti uživatelů, což může zlepšit loajalitu značky a zvýšit obchodní úspěch.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!