Co je URL - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

URL

URL

URL, což je zkratka pro Uniform Resource Locator, je adresa používaná pro identifikaci a lokalizaci zdrojů na internetu. Každá URL je jedinečná a odkazuje na konkrétní soubor, stránku, obrázek, video nebo jiný zdroj dostupný online.

URL se skládá z několika částí, které určují, kde se zdroj nachází a jak k němu přistupovat. Typická URL může vypadat takto: https://wpdistro.cz/wp-content/uploads/2024/01/kratky_uryvek.png, kde:

  • https:// je schéma nebo protokol, který určuje, jaký typ komunikace se má použít. V tomto případě https znamená Hypertext Transfer Protocol Secure, ale může to být také httpmailto a další.
  • www je volitelná subdoména, která často označuje “World Wide Web”, ale může být libovolný text.
  • wpdistro.cz je doména, která identifikuje konkrétní webovou stránku nebo server. wpdistroje druhá úroveň domény (SLD) a cz je nejvyšší úroveň domény (TLD).
  • /uploads/2024/01/ je cesta na serveru, která ukazuje na konkrétní adresář, kde se zdroj nachází.
  • kratky_uryvek.pngje konkrétní soubor, obvykle webová stránka (v tomto případě obrázek), na který URL odkazuje.

URL umožňuje webovým prohlížečům najít a zobrazit zdroje na internetu. Je to základní prvek webové navigace a je nezbytný pro fungování hypertextových odkazů, které jsou základem prohlížení webu.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!