Co je TLD - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

TLD

TLD

TLD, což je zkratka pro Top-Level Domain (doména nejvyšší úrovně) je nejvyšší úroveň v hierarchii doménových jmen internetu, která je umístěna v adrese URL hned za poslední tečkou. TLD identifikuje nejvíce obecnou část doménového jména a pomáhá kategorizovat a organizovat domény na internetu.

Existují různé typy TLD:

  1. gTLD (generic Top-Level Domains): To jsou všeobecné domény nejvyšší úrovně, které nejsou vázány na konkrétní zemi nebo teritorium. Příklady zahrnují .com.org.net.info.biz a mnoho novějších, jako .app.blog.company a další.
  2. ccTLD (country code Top-Level Domains): Jsou specifické pro jednotlivé země nebo teritoria a obvykle se skládají ze dvou písmen. Příklady zahrnují .uk pro Spojené království, .de pro Německo nebo .cz pro Českou republiku.
  3. sTLD (sponsored Top-Level Domains): Jsou speciální TLD, které reprezentují určité skupiny nebo odvětví a jsou spravovány sponzorovanými organizacemi. Příklady zahrnují .edu pro vzdělávací instituce, .gov pro vládní agentury USA nebo .mil pro americké vojenské organizace.

Výběr správné TLD může být důležitou součástí brandingové strategie a může ovlivnit vnímání a dostupnost webové stránky. TLD také hraje roli v SEO i když Google tvrdí, že většina gTLD má stejnou váhu jako tradiční TLD, jako je .com nebo .org.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!