Co je Spam - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

Spam

Spam

Spam je nevyžádaná, obvykle hromadně rozesílaná elektronická zpráva, která je zasílána velkému počtu uživatelů bez jejich souhlasu. Termín “spam” může být použit pro popis různých forem nechtěné komunikace, ale nejčastěji je spojován s e-mailem. E-mailový spam, známý také jako hromadný nebo junk email, často obsahuje reklamy, podvodné schémy, phishingové pokusy nebo jiné nežádoucí obsahy.

Spam může být také prezentován ve formě:

  • Spam v sociálních médiích: Nevyžádané komentáře, zprávy nebo příspěvky, které jsou často generovány automaticky a mají za cíl propagovat produkty nebo webové stránky.
  • SMS spam: Nevyžádané textové zprávy odesílané na mobilní telefony, které mohou obsahovat reklamy nebo podvodné obsahy.
  • Spam v komentářích na blogu nebo fóru: Automaticky generované nebo ručně vložené komentáře, které jsou irelevantní k diskusi a často obsahují odkazy na pochybné webové stránky.

Spam je nejen rušivý a obtěžující pro uživatele, ale může také představovat bezpečnostní riziko, protože mnoho spamových zpráv obsahuje malware nebo jsou součástí phishingových útoků. Kvůli rozsáhlému rozšíření spamu většina e-mailových služeb a aplikací nyní zahrnuje spamové filtry, které pomáhají detekovat a automaticky odstraňovat nebo izolovat nevyžádané zprávy.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!