Co je Kanonická url - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

Kanonická url

Kanonická url

Kanonická URL (Uniform Resource Locator) je termín používaný v oblasti SEO (Search Engine Optimization), který označuje preferovanou adresu webové stránky, kterou majitel webu nebo správce chce, aby vyhledávače používaly při indexaci stránky. Tento koncept je důležitý v situacích, kdy existují duplicitní nebo velmi podobné verze obsahu dostupné pod různými URL adresami.

Použití kanonického tagu (rel=”canonical”) v HTML kódu stránky říká vyhledávačům, která URL by měla být považována za „hlavní“ tedy „kanonickou“ verzi stránky. To pomáhá předejít problémům s duplicitním obsahem, kdy vyhledávače mohou indexovat více verzí stejného obsahu jako samostatné stránky, což může rozptýlit hodnotu SEO mezi několik duplikátů a potenciálně snížit viditelnost výsledků vyhledávání.

Například, pokud máte stejný produkt dostupný pod několika URL adresami kvůli různým variantám nebo parametrům sledování, můžete určit jednu kanonickou URL, kterou chcete, aby vyhledávače zobrazovaly ve výsledcích vyhledávání.

Kanonické URL můžete nastavit takto:

<link rel="canonical" href="https://websmodou.cz/tricko" />

Tento tag by byl umístěn v sekci <head> na stránkách se stejným obsahem, mezi nimiž může být například stránka s url https://websmodou.cz/tricko?color=red . V tomto příkladu “https://websmodou.cz/tricko” je kanonická URL, která by měla být indexována a zobrazována ve vyhledávačích.

Kanonické URL jsou klíčové pro správu SEO, zejména pro velké weby s mnoha stránkami, aby se zajistilo, že síla odkazů a hodnocení je soustředěna na nejrelevantnější a užitečnější verzi stránky.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!