GDPR

GDPR

GDPR, což je zkratka pro General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je právní rámec Evropské unie, který stanovuje směrnice pro sběr a zpracování osobních údajů jednotlivců v rámci EU. GDPR bylo přijato v roce 2016 a po dvouletém přechodném období oficiálně vstoupilo v platnost dne 25. května 2018.

Nařízení má za cíl posílit a sjednotit ochranu dat pro všechny jednotlivce v EU a dát lidem větší kontrolu nad jejich osobními údaji. GDPR se týká nejen organizací se sídlem v EU, ale také organizací mimo EU, pokud nabízejí zboží nebo služby jednotlivcům v EU nebo monitorují jejich chování.

Hlavní body GDPR:

  1. Souhlas s zpracováním dat: GDPR vyžaduje, aby organizace získaly jasný, konkrétní a informovaný souhlas od jednotlivců před zpracováním jejich osobních údajů.
  2. Právo být zapomenut: Jednotlivci mají právo požadovat od organizací, aby smazaly jejich osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jednotlivci odvolají svůj souhlas.
  3. Přístup k datům: Jednotlivci mají právo získat přístup k svým osobním údajům, které organizace zpracovávají, a získat informace o tom, jak a proč jsou jejich údaje využívány.
  4. Portabilita dat: GDPR poskytuje jednotlivcům právo přenášet svá data od jedné služby k jiné. To zahrnuje právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  5. Oznámení o porušení ochrany osobních údajů: GDPR vyžaduje, aby organizace informovaly místní orgány ochrany dat a postižené jednotlivce o jakémkoliv porušení ochrany osobních údajů, které by mohlo vést k riziku pro práva a svobody jednotlivců.
  6. Ochrana údajů od počátku návrhu a výchozí ochrana údajů: Organizace jsou povinny implementovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů.

GDPR je jedním z nejpřísnějších právních předpisů o ochraně dat na světě a jeho porušení může vést k vysokým pokutám, které mohou dosáhnout až 20 milionů EUR nebo 4 % celosvětového ročního obratu společnosti za předchozí finanční rok, podle toho, která částka je vyšší.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!