Co je Fakturace - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

Fakturace

Fakturace

Fakturace je proces vystavování faktur, což jsou dokumenty nebo elektronické záznamy, které slouží jako oficiální požadavek na platbu za zboží nebo služby. Faktura typicky obsahuje detailní informace o prodaných produktech nebo poskytnutých službách, jejich cenách, množství, celkové částce k úhradě, údaje o prodávajícím a kupujícím, platebních podmínkách a dalších relevantních informacích.

Proces fakturace zahrnuje několik klíčových kroků:

  1. Příprava a vystavení faktury: Po dodání zboží nebo poskytnutí služby vystaví prodávající fakturu, která je poslána kupujícímu. Faktura může být vytvořena ručně nebo pomocí fakturačního systému.
  2. Odeslání faktury: Faktura je poté zaslána kupujícímu e-mailem, poštou nebo přes online platformu. V některých případech může být faktura předána osobně nebo přes automatizovaný systém fakturace.
  3. Správa a sledování faktur: Je důležité udržovat přehled o vystavených fakturách, jejich splatnosti a o tom, zda byly zaplaceny. To může zahrnovat sledování plateb, upomínání na nezaplacené faktury a aktualizace finančních záznamů.
  4. Inkaso a platby: Kupující po obdržení faktury provede platbu podle uvedených platebních podmínek, které mohou zahrnovat bankovní převod, platbu kartou, hotovost nebo jiné platební metody.
  5. Uzavření transakce: Jakmile je platba obdržena a zaznamenána, je transakce považována za dokončenou. Prodávající může poté vystavit potvrzení o platbě nebo daňový doklad.

Fakturace je základní součástí účetních a finančních operací v podnikání a je nezbytná pro správné vedení účetnictví, správu cash flow a dodržování daňových předpisů. V mnoha jurisdikcích musí být faktury vystaveny v souladu s příslušnými zákony a předpisy a mohou být podrobeny auditu daňovými úřady.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!