Co je CSS - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

CSS

CSS

CSS (zkratka pro Cascading Style Sheets – kaskádové styly), je jazyk používaný pro popis vzhledu a formátování dokumentů napsaných v značkovacím jazyku jako HTML. CSS umožňuje webovým vývojářům a designérům oddělit obsah stránky (například text a obrázky) od jejího stylistického designu (například fontů, barev, rozložení).

Pomocí CSS můžete určit, jak by měly různé HTML elementy (jako jsou nadpisy, odstavce, odkazy a další) vypadat na webové stránce. CSS kódy mohou být umístěny přímo v HTML dokumentu, nebo mohou být uloženy v samostatných .css souborech, které jsou pak načítány webovou stránkou. Použití externích CSS souborů je považováno za nejlepší praxi, protože to umožňuje lepší organizaci kódu a jeho opětovné použití na různých stránkách.

CSS má mnoho výhod, včetně:

  • Oddělení obsahu od designu: Umožňuje Vám měnit design bez zásahu do obsahu HTML.
  • Znovupoužitelnost: Stejný CSS soubor lze použít na různých stránkách, což ulehčuje údržbu a zajišťuje konzistentní vzhled.
  • Flexibilita: CSS umožňuje různé styly pro různé zařízení a typy médií (například tiskové styly).
  • Výkonnost: Externí styly zvyšují rychlost načítání stránky, protože prohlížeč může CSS soubor uchovat v mezipaměti a znovu ho použít.

CSS je neustále ve vývoji a současná verze, CSS3, přináší řadu pokročilých možností pro design webových stránek, včetně animací, přechodů, stínování, responzivního designu pro různé velikosti obrazovek a mnoho dalších funkcí, které umožňují tvůrcům vytvářet moderní a atraktivní webové prezentace.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!