Co je CPC - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

CPC

CPC

CPC, což je zkratka pro Cost Per Click, je reklamní model, ve kterém inzerenti platí za každé kliknutí na jejich online reklamu. Tento model je běžně používán v digitálním marketingu, zejména v PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaních jako jsou ty, které nabízí Google Ads, Bing Ads, Sklik a různé sociální mediální platformy (například Facebook Ads).

CPC je populární metoda, protože umožňuje inzerentům sledovat náklady přímo spojené s návštěvností jejich webových stránek. Výše CPC se může lišit na základě řady faktorů, včetně konkurence o reklamní prostor, kvality reklamy, relevantnosti reklamního obsahu vůči cílové skupině a dalších faktorů nastavení kampaně.

Výhodou modelu CPC je, že inzerenti platí pouze za uživatele, kteří projeví zájem o reklamu tím, že na ni kliknou, což naznačuje vyšší potenciál pro konverze než u modelů založených na dojmech, jako je Cost Per Thousand Impressions (CPM).

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!