Co je Cache - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

Cache

Cache

Cache (výslovnost “keš”) je termín používaný v informatice pro označení typu úložiště, které slouží k dočasnému ukládání kopie dat s cílem rychlejšího přístupu v budoucnu. Data uložená v cache mohou být výsledky výpočtů, často používané softwarové instrukce nebo části dat získaných z pomalejšího úložiště. Používání cache může výrazně zlepšit efektivitu a výkon, protože snižuje potřebu opakovaného načítání dat z pomalejšího zdroje.

Cache se využívá v různých oblastech:

  1. Webové prohlížeče: Ukládají kopie webových stránek, obrázků a dalších mediálních souborů na lokální pevný disk uživatele, aby se při další návštěvě stejné stránky snížila doba načítání.
  2. Webové servery: Uchovávají sestavené často požadované webové stránky, skripty a jiné webové objekty, aby zrychlily jejich doručení uživatelům.
  3. Aplikace: Mohou mít vlastní interní cache pro ukládání dat, která jsou často používána nebo jsou nákladná na opětovné výpočty.
  4. Databáze: Ukládají nedávné dotazy a výsledky, aby urychlily odpovědi na běžné dotazy.
  5. Hardware: Procesory mají cache paměť (L1, L2, L3 cache), která ukládá instrukce a data přímo přístupná procesoru, což výrazně zvyšuje rychlost zpracování.
  6. CDN (Content Delivery Networks): Distribuují obsah na geograficky rozptýlené servery, aby se snížila latence a zvýšila rychlost doručení obsahu uživatelům.

Správná konfigurace a správa cache je klíčová, protože zastaralá data v cache mohou způsobit problémy s konzistencí a aktualitou informací. Proto systémy obvykle implementují politiky vyprazdňování cache, které určují, kdy a jaká data mají být z cache odstraněna nebo obnovena. Při tvorbě webu také využíváme cache na serveru, pro zrychlení načítání nejčastěji hledaných stránek uživatelům.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!