Co je Bounce rate - WPDistro | WordPress Servis - Eshopy - Systémy - Hosting

Bounce rate

Bounce rate

Bounce rate (míra okamžitého opuštění) je metrika používaná v analýze webových stránek, která měří procento návštěvníků, kteří přijdou na stránku a opustí ji bez interakce s dalšími stránkami na stejném webu. Jedná se o jednorázové návštěvy, kdy uživatel po načtení jedné stránky web opustí, aniž by klikl na jakékoli další odkazy nebo provedl jakoukoli další akci, která by byla sledována jako interakce.

Míra okamžitého odchodu je vyjádřena procentem a vypočítává se takto:

Bounce Rate = ( Počet jednorázových návštěv / Celkový počet návštěv ) × 100

Pokud má například webová stránka 1000 návštěvníků a 500 z nich opustí stránku bez interakce, bounce rate by byl 50%.

Vysoká míra okamžitého odchodu může naznačovat různé problémy, jako jsou:

  • Nedostatečný nebo nezajímavý obsah
  • Špatná uživatelská zkušenost
  • Pomalé načítání stránky
  • Nejasná navigace
  • Neodpovídající očekávání návštěvníků (například kvůli nesprávným nebo zavádějícím meta popiskům nebo reklamám)

Nízká míra okamžitého odchodu obvykle naznačuje, že stránka je účinná v zapojení uživatelů a motivaci k prohlížení dalších stránek na webu. Nicméně ideální bounce rate se může lišit v závislosti na typu stránky a cílech konkrétního webu. Například blogy mohou mít přirozeně vyšší bounce rate, protože čtenáři často přijdou číst jeden článek a pak odcházejí.

Contact Us

get WP NOW!

Enter your email and we will contact you

Every week we send you news from WordPress, websites, e-shops and interesting stuff. Please enter your e-mail and get news also.

Contact Us

get WP NOW!